Enquête Langelandvissers 2020

Langelandvissers enquête eindresultaten 
(december 2020)

Meteen nadat de enquête begin november 2020 online was gezet, kwamen de reacties in mooie aantallen binnen!
Sinds ons eerste bericht hierover zijn er nog tientallen bij gekomen.

Steekproefsamenstelling

Uiteindelijk hebben 437 “Langelandgangers” uit Nederland (243), België (59) en Duitsland (134) en nog 1 uit een ander land, de vragen beantwoord en daaruit komen interessante dingen naar boven over materialen, verhuurders van boten, accommodaties en nog veel meer.

Veruit de grootste groep zijn mannen in de leeftijdsgroep 50+.

Bijna de helft van alle sportvissers die aan de enquête hebben meegedaan, is in 2020 op Langeland geweest. Bijna 90% is er de afgelopen 3 jaar geweest en van alle respondenten is de kans dat men de komende 3 jaar naar Langeland gaat ruim 80%. De Belgische vissers zijn hierover het meest optimistisch (bijna 90% kans), gevolgd door de Duitsers (84%) en de Nederlanders met 78%)

Vissen algemeen

Uit de enquête blijkt dat het voorjaar het meest populaire jaargetijde is om naar Langeland te gaan (68%), gevolgd door de zomer en dan het najaar. Van de vissers die in het najaar gaan, gaat 61% ook in het voorjaar.

Ruim 90% komt voor de bootvisserij, slechts 10% heeft de kantvisserij als eerste keuze aangegeven. Qua dagdeel is de ochtend met 92% het meest favoriet onder de bootvissers en de avond onder de kantvissers (86%).

De gemiddelde tevredenheid over de vangsten is niet zo hoog gebleken. Op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) wordt gemiddeld een 3,1 gescoord, dat betekent “redelijk tevreden”. De Nederlanders en Duitsers zitten rond dit gemiddelde, de Belgen er boven: zij scoren een 3,6 wat “redelijk tevreden tot tevreden” betekent.

Waar men het in redelijke mate mee eens is, is het feit dat de vangsten jaarlijks slechter worden en dat het steeds moeilijker wordt om vis te vangen. De scores waren op een schaal van 1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee eens) 3,7 resp. 3,5 wat in beide gevallen “neutraal tot grotendeels mee eens” betekent).

Reden om het vissen bij Langeland hierdoor voor gezien te houden is er dus kennelijk nog niet, al is de kans om binnen nu en 3 jaar niet meer te gaan, toch zo’n 20%.

Anders gezegd: 70% van de deelnemers geeft aan dat de kans dat zij de komende 3 jaar wel weer naar Langeland gaan, meer dan 90% is.

Bootvisserij

Onder de 395 bootvissers is de kabeljauw met afstand de populairste vis. Ruim 80% geeft aan dit de belangrijkste vissoort te vinden. De score op een schaal van 5 is 4,3. De platvis volgt op ruime afstand (2,7 op een schaal van 5). Slechts 15% van de bootvissers geeft aan de voorkeur aan de platvis te geven. Makreel en zeeforel spelen voor de bootvissers nauwelijks een rol van betekenis. Makreel wordt opvallend genoeg, alleen door enkele Duitse sportvissers genoemd als meest favoriete vis.

Van de bootvissers komt ruim een derde met eigen boot naar Langeland, de anderen kiezen voor een huurboot, meestal bij IBI. Langelandgangers uit Duitsland kiezen gemiddeld nog wat vaker voor een huurboot. Een kwart van hen komt met eigen boot, driekwart huur er eentje.

Als havenplaats om uit te varen is Spodsbjerg met afstand favoriet: bijna 90% vertrekt vanuit deze haven. De trailerhelling zal hier een rol bij spelen, want daarover is men tevreden tot zeer tevreden. De score voor de helling bij Spodsbjerg krijgt een 4,1 op een schaal van 5. Bagenkop en Lohals volgen op enige afstand met een 3,6 en een 3,7. Deze hellingen worden echter weinig gebruikt.

Huurboten

Van de ruim 250 sportvissers die een boot huren (twee derde van alle bootvissers), is het merendeel tevreden tot zeer tevreden over de verhuurder. Op een schaal van 1 tot 5 scoort de gemiddelde verhuurder een 4,5. Dit gemiddelde wordt vooral bepaald door het cijfer dat men aan IBI Bootsverleih geeft. IBI wordt namelijk beoordeeld met een 4,5 en omdat IBI veruit de grootste verhuurder is, 74% van de huurders geeft aan de boot bij IBI te huren, telt hun beoordeling sterk door in het gemiddelde. IBI moet qua beoordeling een paar kleinere partijen boven zich dulden. Zo scoort Alex Bootsverleih een 4,8 en Andrea & Reiner een 5,0. Deze laatste is overigens maar één keer genoemd.

Over de uitrusting is men in de regel wat minder tevreden dan over de verhuurders in het algemeen. Dat houdt met en 4,0 op een schaal van 5 op, wat natuurlijk nog steeds betekent dat men tevreden is.

Kantvisserij

Onder 42 vissers die bij voorkeur vanaf de kant vissen, is de zeeforel met ruim 40% de meest favoriete vis. Qua voorkeurgebieden om te gaan kantvissen zit er niet zo heel veel verschil in. Zuid en Zuidwest Langeland springen iets bovenuit, maar gezien het beperkte aantal kantvissers, kunnen we hier niet al te veel conclusies aan verbinden.

Verblijf

Behalve over het vissen, zijn we ook veel te weten gekomen over hoe de sportvissers het verblijf en de verschillende verhuurders van accommodaties ervaren. Hier zien we interessante verschillen.

Bijna 90% van alle sportvissers huurt een huisje. De camping heeft een aandeel van 7%, de rest huurt een appartement.

Ruim de helft van de accommodaties wordt via Dansommer/Novasol gehuurd, maar die organisatie wordt zeker niet als beste verhuurder ervaren. De gemiddelde tevredenheid over de verhuurders is een 3,8 op een schaal van 5, dat wil zeggen dan men redelijk tevreden tot tevreden is. IBI met zo’n 15% aandeel scoort met een 4,4 aanzienlijk beter dan Novasol. Het zijn vooral de kleinere partijen die het erg goed doen, maar hiervoor is het aantal huurders te klein om harde uitspraken te kunnen doen.

Alle in dit verslag getoonde afbeeldingen zijn screenshots uit een interactief Power BI dashboard. Deelnemers aan de enquête hadden, mits zij dit hebben aangegeven, als dank voor hun deelname hiervoor tot 15 januari 2021 de exclusieve inlogrechten voor dit online dashboard.
De inlogprocedure en het uitgebreidere enquêteverslag is hen gemaild.

Met vriendelijke groeten,

Med venlig hilsen,
Kees Michielsen en Hans Sangers