Marifoon

Marifoon

Examen marifonie

Op het water is en blijft de marifoon het belangrijkste communicatiemiddel en van groot belang voor een veilige vaart. Voor een marifoon is registratie verplicht en aan boord moet iemand een bedieningscertificaat hebben. De Vamex neemt naast examens voor het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs ook examens af voor het Basiscertifcaat Marifonie. Door de grote toeloop op het examen Klein Vaarbewijs zijn alle examenmomenten voor dit jaar volgeboekt. Dat betekent ook dat examen marifonie bij de Vamex op dit moment niet mogelijk is. Gelukkig is de Vamex niet de enige instantie die examens voor marifonie mag afnemen. Het Agentschap Telecom heeft diverse instellingen aangewezen als exameninstelling. Bij deze instellingen zijn nog volop mogelijkheden om examen te doen voor het Basiscertificaat en het aanvullende examen GMDSS. Bijvoorbeeld Basiscertificaat Marifonie bij HaZet Vaaropleidingen op 28 oktober in Boskoop.

Voor de bediening van een binnenvaart marifoon heeft u minimaal het Basiscertificaat Marifonie nodig. Voor een zeevaart marifoon minimaal Marcom-B. Marcom-B bestaat uit het basiscertifcaat plus het aanvullende GMDSS-B. Het examen GMDSS-B bestaat uit een theorie en een praktijkexamen. Het examen voor het basiscertficaat is uitsluitend een theorie examen.

 

Marifoonverkeer zonder Atis beboet
(november 2019)

Het Agentschap Telecom mag ook zonder aan boord te komen een boete uitschrijven voor het niet meezenden van de Atis gegevens tijdens een marifoongesprek. Een constatering op afstand is genoeg. Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.

Het Agentschap Telecom gaat meer controleren én bekeuren op de ATIS verplichting van marifoons. In de praktijk blijkt dat zo’n 30 % van de marifoongebruikers niet voldoet aan de Atis plicht. Maar lang niet iedere schipper is zich bewust of zijn marifoon wel of niet Atis uitzend. Online verder lezen …

Alle regels rondom het gebruik van de marifoon leert u bijvoorbeeld in de online cursus marifonie …

ATIS

Sinds 1996 dient elke marifoon voorzien te zijn van een ATIS-code. Na het loslaten van de spreeksleutel worden er digitaal twee piepjes uitgezonden. Dit digitale signaal bevat de roepnaam van het schip.
Deze code is verplicht in de zogenaamde Rijnoeverlanden: Nederland: Duitsland: België: Luxemburg en Zwitserland. Grote brug- en sluiscomplexen, verkeersbegeleidingssystemen

U mag op de binnenwateren geen marifoon gebruiken zonder ATIS code.

Deze code kunt u ook niet uitschakelen; het her-programmeren van de ATIS code is bij de goedkopere marifoons niet mogelijk en bij de duurdere types alleen mogelijk door gespecialiseerde bedrijven.
Agentschap-Telecom verstrekt deze code, maar dan moet u wel aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste dient u minimaal in het bezit zijn van het Basiscertificaat marifonie en ten tweede dient u in het bezit zijn van een schip. Ook Belgen en Nederlandssprekende buitenlanders kunnen in het bezit komen van deze code, maar dan moeten ze (tijdelijk) een vaste ligplaats in Nederland hebben.
Indien u uw schip met marifoon verkoopt, dient u zich ook af te melden bij het Agentschap-Telecom. Koopt u een gebruikt schip met een marifoon aan boord, is het mogelijk de code van de vorige eigenaar te behouden.

De 10 cijfers van de ATIS code zijn herleid uit uw roepnaam. De roepnamen van Nederlandse binnenvaartschepen en jachten bestaan uit twee letters en vier cijfers. Ze beginnen altijd met een P. De serie loopt van PDxxxx tot en met PIxxxx. De cijfercode begint altijd met een 9, vervolgens de maritieme identificatiecijfers van Nederland (243 / 244 of 245). Vervolgens de tweede letter. Zo is de A dan 01 en de Z is 26.
De ATIS code voor een schip met de roepnaam PI4019 luidt dus als volgt.

Roepnaam schip PI4019 = ATIS- code 9244094019 9 244 09 4019 9altijd244Nederland09de negende letter van het alfabet = de I4019cijfers van de roepnaam

Atis en MMSI controleren

Het Agentschap Telecom meer gaat controleren én bekeuren op de ATIS verplichting van marifoons. In de praktijk blijkt dat zo’n 30 % van de marifoongebruikers niet voldoet aan de Atis plicht. Maar lang niet iedere schipper is zich bewust of zijn marifoon wel of niet Atis uitzend. Vrijwel elke marifoon moet de gebruiker de eerste keer zelf programmeren. Dat kan maar één keer en een fout is snel gemaakt. Hoe kunt u controleren of de ATIS code en MMSI code wel goed zijn ingegeven?
De meeste marifoons hebben in het menu een optie om de ingeprogrammeerde gegevens te tonen. Zo kunt u zien of de gegevens juist in het geheugen van de marifoon staan. Een andere mogelijkheid is dat u een verkeerspost oproept op het juiste werkkanaal. Zij kunnen de codes uitlezen en als het niet druk is dan zal men daar in het algemeen aan mee willen werken. Maar wat als de code(s) verkeerd ingevoerd blijken te zijn?
Zelf programmeren van de marifoon is éénmalig. Als u dus een fout heeft gemaakt (of een marifoon van een ander heeft gekocht) dan kan alleen een gespecialiseerd bedrijf de marifoon opnieuw programmeren. Als u een marifoon overneemt van iemand die er mee stopt dan kan het handig zijn om zijn registratie en daarmee zijn codes over te nemen. Dat scheelt de kosten van het opnieuw inprogrammeren, maar u moet dit wel samen met de oude eigenaar via het Agentschap Telecom regelen. Blijf zeker niet doorvaren met de oude codes zonder dit met de oude eigenaar afgesproken te hebben. Als deze namelijk een nieuwe marifoon koopt en zijn roepletters en registratie dus behoudt, dan varen er ineens twee schepen rond met dezelfde code. Dat kan leiden tot verwarring en in geval van nood tot onnodige elende, maar u loopt ook het risico bij controle tegen te lamp te lopen.
Alle regels rondom het gebruik van de marifoon leert u bijvoorbeeld in de online cursus marifonie …

November 2019
Hans Keller